How do I verify that my debit card is activated

How do I verify that my debit card is activated

Ang pag-aktibo ng debit card bago gamitin ay isang pangunahing hakbang. Ito ay isang pamamaraan na nagsisimula kapag binigyan ang gumagamit ng plastik at password o PIN, na nagpapahiwatig ng…

Read More »