Memrise vs Duolingo – Which App is Better for Learning Languages?

Sa debate sa pagitan ng kung aling platform o aplikasyon para sa pag-aaral ng mga wika ang mas mahusay, ang labanan sa pagitan ng Memrise vs Duolingo ay palaging itinatag,…

Read More »